+
گزارشی از وضعیت و آمارهای کرونا در تهران به روایت رئیس کمیته سلامت شورای شهر
اجتماعی

گزارشی از وضعیت و آمارهای کرونا در تهران به روایت رئیس کمیته سلامت شورای شهر

رئیس کمیته سلامت شورای شهر با ارائه گزارشی از پراکندگی کرونا ویروس در تهران گفت: این ویروس تهدیدی است که می تواند به یک فرصت طلایی برای بازنگری بسیاری از قوانین و عادات و رسوم ما تبدیل شود.
+
نحوه رفع مشکل ثبت نام تاکسیرانان در سامانه کارا اعلام شد
اجتماعی

نحوه رفع مشکل ثبت نام تاکسیرانان در سامانه کارا اعلام شد

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی شهری کشور با اشاره به طرح پرداخت تسهیلات به مشاغل آسیب دیده از جمله رانندگان و تاکسیرانان گفت: رانندگان باید در سایت کارا، متعلق به وزارت رفاه ثبت نام خود را تکمیل می کردند که گویا در مسیر ثبت نام رانندگان به علت مشکلی که در مشخصه
بالا