+
مکانیزم گفتگوهای سه جانبه ایالات متحده، افغانستان و ازبکستان
اخبار / سیاسی / تحلیلی

مکانیزم گفتگوهای سه جانبه ایالات متحده، افغانستان و ازبکستان

نشست افتتاحیه مورخ 7 خرداد ماه 1399 که از مجرای تله کنفرانس بین وزرای امور خارجه افغانستان و ازبکستان و مشارکت دیوید هیل معاون وزیر امور خارجه ایالات متحده در امورسیاسی برگزار گردید، بر فهرستی طولانی از موضوعات آشنا مشتمل بر امنیت، روابط اقتصادی - تجاری و
بالا